Amministrazzjoni
     

 

 
Kumitat tal-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici
2018 - 2020
President
Is-Sinjura Claudia Muscat B.A. (Legal & Humanitarian Studies) , Dip. Not. Pub.
Segretarju
Direttur Ġenerali
Is-Sur Carmelo Polidano
Chev. John M. Spiteri K.T.L
 
Kaxxier
Viċi President
Is-Sur Victor Ciangura
Chev Saviour Mifsud K.T.L
Viċi Segretarji
Viċi Direttur Ġenerali
Is-Sur Victor Ciangura
Is-Sur Charles Ellul
 
Viċi Kaxxier
Membri
Chev. George Portelli K.T.L
Is-Sinjuri Franklyn Psaila u Massimo Cassar
 
Surmast Direttur
Mro. J. Vella A.Mus. L.C.M., A. Mus. L.S.M, L.Mus. L.C.M., F.V.C.M.
 
Għalliem tal-Istudenti
Arkivista
Mro. Chev. V. Bonnici K.T.L
Chev. John M. Spiteri K.T.L
 
Direttur Spiritwali
P.R.O.
Il-Wisq Rev. Kan. Arcipriet Mario Mangion
Is-Sur Carmelo Polidano
 
Webmaster
Awdituri
Is-Sur Carmelo Polidano
Is-Sur Ralph Puli B.A. (Hons) Accty
 
Is-Sur Frank Zahra
 
Kunsulent Legali
Rapreżentant tal-Bandisti Lokali
Dr. H. Antoncich L.P. LL.D.
 
Chair Persons
Sezzjoni Żgħażagħ
Kummissjoni Banda
Is-Sinjura Claudia Muscat B.A. (Legal & Humanitarian Studies) , Dip. Not. Pub.
Chev. John M. Spiteri K.T.L
 
Sezzjoni Soċi Nisa Attivi
Delegat Sports
Is-Sinjura Claudia Muscat B.A. (Legal & Humanitarian Studies) , Dip. Not. Pub.
Chev. Saviour Mifsud K.T.L.
 
Rappreżentant tas-Soċi fil-Kumitat
Is-Sur John Pace
   
 
President Emeritus
Dr. Antoine Agius LL.D., Ph.D.
 
Presidenti Onorarji
Is-Sur P. Apap
Dr. C. Mallia
Rev. Kan. L. Zammit
Is-Sur J. Micallef
 
 
Membri Onorarji
Is-Sur V. Mifsud
Is-Sur A. Mangion
Is-Sur L. Borg
Is-Sur R. Debono
Is-Sur J. Grech
Is-Sur L. Sammut
Is-Sur F. Saliba
Is-Sur C. Pace
Is-Sur R. Sant
 
 
 
Bandist Onorarju
Is-Sur A. Mallia
****************************************************************************************************
 

Il-Kumitat Amministrattiv jinħatar kull sentejn permezz ta` Aplikazzjonijiet li jinġabru apposta kif stipulat fl-istatut tal-għaqda huma eleġibbli li japplikaw u jivvutaw dawk li huma imsieħba fl-għaqda u l-Bandisti Lokali il-fuq minn 18-il sena. L-istess Kumitat iżomm laqgħat regolari sabiex imexxi l-għaqda u l-premises bl-aktar mod trasparenti u fl-aħjar interess ta' l-istess għaqda.

 

Il-bandiera uffiċjali ta' l-għaqda hija ħamra bis-skudett fin-nofs li fih hemm l-arma magħmula minn tmien strixxi orizzontali, erba bojod u erba suwed, f'sekwenza alternata. Fin-nofs ta' l-arma bejn it-tielet strixxa minn fuq u nofs it-tielet strixxa minn isfel, ikun hemm salib kulur id-deheb li girlanda rampikanti mieghu, fil-kantuniera ta' fuq ikun hemm stilla b'sitt ponot, kull ponta magħmula minn żewġ trijangli wieħed abjad u l-ieħor blu, f'sekwenza alternata. F'kull kantuniera tal-bandiera hemm arma li tipreżenta lill-Malta, lill-San Ġorġ Martri, lill-Gran Mastru Pinto u lill-parroċċa. L-innu uffiċjali ta' l-għaqda hu l-innu tal-banda, versi ta' Dr.Carmelo Bianchi u mużika minn Mro.Frank Galea. Il-kantata bl-isem ta' l-'Apoteosi ta' San Ġorġ Martri', mużika ta' Mro.Frank Galea, versi ta' Dr. Karmenu Mallia. Dan l-Innu jista' jindaqq biss mill-Banda Anici, bħal m'huwa wkoll iIl-marc Demm Ġorġjan jew kif inhu magħruf bħala Letter A li huwa mużika ta' Mro.Sunny Galea versi ta' Dr.Carmelo Bianchi, u dan jidhol f'kull librett ta' Marci brijużi ta' din il-Banda. L-isem tal-banda "Anici" hu il-kunjom tal-familja nobbli ta' San Ġorġ Martri u għalekk wieħed jista' jinduna ir-rabta li hemm bejn l-għaqda u l-Patrun tagħha u tal-belt Pinto, San Ġorġ Martri. Għalhekk il-banda tissejjaħ il-banda tal-Patrun. Il-banda wkoll hija magħrufa tal-"Istilla" għaliex propju bħal ma diġa qrajtu fl'arma hemm l-istilla.

Statwa titulari ta' San Gorg Martri

 

L-Arma uffiċjali
 

 

Statwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-Dragun

 

 

Pubblikazzjonijiet

 

Kotba Anwali
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi A.D. 1988

issellem u tferraħ

     
1988
1989
1990
     
1991
1992
1993
     
1994
1995
1996
     
1997
1998
1999
     
2000
2001
     
2002
2003
2004
     
2005
2006
2007
     
2008
2009
     
2010
2011
     
2012
2013
2014
     
2016
2017
2018
 
   
 
____________________________________________
     
 
Kalendarji
 
 
 
1996
1998
1999
 
2000
2002
2004
   
2005
2006
2007
     
2008
2009
2010
     
2011
2012
2013
     
2014
2015
2016
     
2017
2018
2019