j
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizzi tal-Banda Anici 2019
Ġurnata
Data
Post
Festa
L-Erbgħa
10/04/2019
Qormi
Programm ta' Marċi Funebri
Il-Ġimgħa
19/04/2019
Qormi
Ġimgħa l-Kbira
Il-Ħadd
21/04/2019
Qormi
L-Għid il-Kbir
Is-Sibt
27/04/2019
Qormi
Kunċert Annwali
It-Tnejn
29/04/2019
Qormi
Jum San Ġorġ Martri
Il-Ħamis
20/06/2019
Qormi
Corpus
It-Tlieta
25/06/2019
Qormi
San Ġorġ M.
L-Erbgħa
26/06/2019
Qormi
San Ġorġ M.
Il-Ġimgħa
28/06/2019
Qormi (Marċ u Programm)
San Ġorġ M.
Is-Sibt
29/06/2019
Qormi
San Ġorġ M.
Il-Ħadd
30/06/2019
Qormi (Filgħodu)
San Ġorġ M.
It-Tlieta
09/07/2019
Qormi
San Bastjan
Il-Ħadd
28/07/2019
Santa Venera
Santa Venera
Il-Ġimgħa
02/08/2019
Valletta
San Duminku
Is-Sibt
10/08/2019
Birgu
San Lawrenz
Il-Ħadd
11/08/2019
Ħamrun
San Gejtanu
Il-Ħamis
15/08/2019
Gudja
Santa Marija