l-Aħħar Aġġornament Sar fit-28 ta' Lulju 2017
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar t' Ottubru

   
George Cutajar
Marlon Gauci
George Apap
Alfred Mallia
Raymond Gatt
Josef Grech
Saiour Mifsud
France Debono
Michela Baldacchino
Rita Agius
Charles Debono
Matthias Scicluna
Alfred Falzon
Laurence Galea
Tony Mifsud
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 TA' ĠUNJU 2017 SAL-15 TA' LULJU 2017

 

LULJU 2017

l-Ħamis 6, Attendenza għall-Programm mużikali organizzat mill-Banda San Gabriel ta' Ħal-Balzan, fl-okkażjoni tal-festa ta' Maria Annunzzjata.

Il-Ħadd 9, Attendenza għall-Quddiesa fil-Każin tal-Banda Pinto bħala praparazzjoni għal-Festa ta' San Bastjan.

Il-Ħamis 13, Attendenza għall-Programm mużikali organizzat mill-Banda Pinto fl-okkażjoni tal-festa ta' San Sebastjan.

Il-Ġimgħa 14, Il-Banda daqqet fil-Festa ta' San Ġorġ Martri fil-Belt Victoria.

Is-Sibt 15, Attendenza għall-Quddiesa Prezente Catavire ta' Josephine Cauchi.

UNJU 2017

Il-Ħadd 4, Rapreżentanza mill-Kumitat Amministrattiv attendiet għall-Kuncert Mużikali mis-Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan.

Is-Sibt 10, Sar ir-reċiviment ta' qabel il-Festa fil-Każin.

L-Erbgħa 14, Rapreżentanza mill-Kumitat Amministrattiv attendiet fiċ-Ċentru Parrokkjali għall-stedina mill-Arċipriet tal-Parroċċa bi preparazjoni għall-Festa.

Il-Ħamis 15, Il-Banda ħadet sehem fil-Festa ta' Corpus Christi.

Il-Ġimgħa 16, Saret Majjalata u Varjeta quddiem il-Kain.

s-Sibt 17, Stedina fuq One Radio dwar il-Programm tal-Festa.

Il-Ħadd18, Sar Gathering fil-Każin mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Il-Ħadd 19, Ħadna sehem fil-Purċissjoni li saret bir-relikwija tad-driegħ ta' San Ġorġ Martri.

It-Tlieta 20, Is-Sezzjoni żgћażagћ Stillieri attendew gћall-Quddiesa gћaż-żagћżagћ fil-Knisja Arċipretali ta' San Ġorġ Martri fl-okkażjoni tal-Festa.

It-Tlieta 20, Tpoġġew kuruni ta' fjuri quddiem l-istatwi ta' San Ġorġ u dik ta' San Sebastjan mill-Kummissjoni Festa.

It-Tlieta 20, Il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Ġorġ Martri.

L-Erbgħa 21, Il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ u dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Ġorġ Rebbieħ.

Il-Ġimgħa 23, ll-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi tellgħet programm Vokali u Strumentali quddiem il-Każin u wara għamlet il-marċ il-kbir.

Is-Sibt 24, Il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq.

Is-Sibt 24, Attendenza għar-reċiviment mill-Kummitat Festi Esterni Parroċċa San Ġorġ Martri Qormi.

Il-Ħadd 25, Il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet il-marċ ta' filgħodu.

 

Is-Sibt 15, attendenza għall-Quddiesa Prezente Catavire ta' Josephine Cauchi. Il-Ħadd 30, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

 

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .