l-Aħħar Aġġornament Sar fis-16 ta' Frar 2021
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ser tiġi Organizzata Pizza Delivery

mill-Kummissjoni Banda

Nhar is-SIbt 27 ta' Frar 2021

għall-aktar dettallji klikkja hawn

 

 

 

Ser isir tgħalim fuq Strumenti Mużikali fil-Każin

nhar il-Ġimgħa 19 ta' Marzu 2021nfl-10:00

għall-aktar dettallji klikkja hawn

 

 

 

 

Issieħeb fl-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi,

 

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Biex tgħamel dan imla l-formola klikkja hawn.

Grazzi bil-quddiem

 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar ta' Frar

   
Joseph Zammit
George Agius
Marco Farrugia
Richard Baldacchino
Charles Zammit
Joseph Zammit
Agnes Portelli
Joseph Grech
Mro. Joseph Vella
Frank Zahra
Massimo Cassar
Doris Spiteri
Martin Portelli
Alessia Pace
Francis Borg
Joseph Valletta
Joseph Mallia
Shanaia Seychell
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 TA' Marzu 2019 SAS-16 TA' MARZU 2020

 

JANNAR 2021

Il-Ġimgħa 8, Ġie ffirmat il-Kuntratt mal-Anġenzija Żgħażagħ.

Il-Ħamis 14, Attendenza għall-laqgħa virtwali ma l-Aġenzija Żghażagħ.

Il-Ħamis 21, Attendenza għall-laqgħa virtwali ma l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.

Is-Sibt 30, Ġiet organizzata Pizza Deliveries mil-Kummissjoni Banda

NOVEMBRU 2020

Is-Sibt 7, Attendenza għal Wirja tal-Arti ta' Charlo Spiteri Magri f' Joserosand Art Studio f'Ħal Qormi.

Is-Sibt 14, Attendenza għal Quddiesa mill-Għaqda Każini tal-Banda fil-Kon Katidral ta' San Ġwann, fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Cicilja.

Is-Sibt 14, Tislima lis-Sindku Renald Faqlzon quddiem il-Kazin, fil-ġurnata tal-Funiral tiegħu. Wara attendenza għal-Quddiesa prezente katavire fil-knisja kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri

SETTEMBRU 2020

Il-Ġimgħa 25, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali mill-Għaqda Każini tal-Banda

AWWISSU 2020

Is-Sibt 1, L-istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, ittieħdet għall-induratura.

It-Tnejn 24, Attendenza għal quddiesa prezente katavire ta' Luciano Apap.

LULJU 2020

Il-Ħadd 12, Attendenza għal Quddiesa fil-Każin tas-Soċ.Fil. Pinto Banda San Sebastjan.

L-Erbgħa 29, Attendenza għal Quddiesa prezente katavire ta' Anthony Agius.

UNJU 2020

It-Tnejn 22, Attendenza għall-laqgfqa mal-Arċipriet dwar il-Pellegrinaġġ bl-Istatwa Titulari ta' San Ġorġ Martri.

It-Tnejn 22, Stediena fuq Xejk TV.

It-Tlieta 23, Attendenza għal quddiesa fil-forti Sant Ermo.

Il-Ħamis 25, Stediena fuq TVAM Stazzjon Nazzjonali.

Il-Ġimgħa 26, Attivita fil-Każin.

Is-Sibt 27, Sar il-BBQ fil-Luzzu Lido l-Qawra mill-Ħbieb tal-Għaqda.

Il-Ħadd 28, Stediena fuq leħen il-Belt Ġorġjana.

Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet marċi brijużi fil-Każin.

Attachments area

MEJJU 2020

Il-Ġimgħa 22, Reġa nfetaħ il-Każin wara waqfa minħabba l-pandemija covid-19.

It-Tnejn 25, ġiet imtella l-Bandiera fl-okkażjoni ta' Jum Ħal Qormi.

APRIL 2020

It-Tnejn 20, Filmat bid-daqq tal-Innu Popolari Fjur ta' Martri vertwalment mal-Banda tagħna. B'dan il-Banda tagħna kienet l-ewwel Banda Ġorġjana li għamlet dan il-filmat bid-daqq vertwalment, fiż-żmien il-Pandemija Covid-19.

It-Tlieta 21, Saret laqgħa vertwalment mal-Għaqda Każini tal-Banda. L-Erbgħa 22, Filmat ieħor din id-darba bl-Innu tal-Banda vertwalment.

Il-Ħamis 23, Tpoġġa bukket fjuri quddiem l-Istatwa Titulari ta' San Ġorġ Martri, f'jum is-Solennita' tiegħu, u f'jum is-Soċjeta'

MARZU 2020

Il-Ħadd 1 , Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

L-Erbgħa 4, Coffee Morning organizzat mis-Sezzjoni Nisa Stillieri.

Is-Sibt 7, Lasagne & Music Night fil-Każin.

Ġew ikkanċellati l-attivitajiet kollha tal-Għaqda, u kull attivita oħra tal-massa, minħabba l-Covid-19.

FRAR 2020

L-Erbgħa 5, Attendenza għal-laqgħa organizzata mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar il-Ġimgħa l-Kbira.

Is-Sibt 8, Lasange & Music Night fil-Każin.

It-Tlieta 11, Stedina fil-Palazz ta' San Anton mill-E.T. Dr George Vella President ta' Malta, u lill dawk l-Ghaqdiet li prezentaw il-pubblikazzjoni taghhom dwar l-istorja tal-Ghaqda.

Il-Ġimgħa 28, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Każini tal-Banda.

JANNAR 2020

Il-Ġimgħa 3, Attendenza għall-Quddiesa prezente Katavire ta' Josephine Mifsud.

Il-Ġimgħa 3, Attendenza għar-riċeviment mill-Arċipriet tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 5, Il-Banda għamlet il-marċ tal-Epifanija organizzat mill-Parroċċa u l-Kunsill Lokali Qormi.

Il-Ġimgħa 10, Il-Banda għamlet il-kunċert Ad Novum Gaudium, taħt il-Patroċinju tar-Rispettabli Sindku Renald Falzon , fil-Knisja Kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri fl-okkazzjoni mit-twaqqif uffiċjali tal-Kolleġġjata Ġorġjana u l-ewwel Kanonċi.

Is-Sibt 11, Attendenza għar-riċeviment mill-Għaqda Każini tal-Banda.

L-Erbgħa 15 , Attendenza għall-laqgħa Ġenerali Straordinarja tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ħamis 16, Ġie ffirmat il-Kuntratt bejn il-Kunsill Lokali u t-tlett Baned Qormin.

L-Erbgħa 22, Attendenza waqt laqgħa li saret mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar is-sehem tal-Mara.

DIĊEMBRU 2019

Is-Sibt 7, Attendenza għall-għoti tad-Demm f'attivita organizzata mil-One Radio Programm tal-Festi.

Il-Ħadd 8, Attendenza għal ħatra uffiċċjali tal-Kolleġġjata Ġorġjana, u l-investitura tal-ewwel Kononċi.

Il-Ħamis 12, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin Laburista Qormi,

Il-Ħamis 12, Attendenza għal-Programm tal-Banda f'Misraħ il-Milied organizzat mil-Partit Nazzjonalista.

Il-Ġimgħa 13, Il-Banda ħadet sehem fit-Transulazzjoni fl-okkażjoni tal-Ħatra tal-Kolleġġjata, u wara għal-Quddiesa ta' radd il-ħajr.

Il-Ħadd 15, ġiet organizzata Ġurnata għal-Għawdex fejn żorna diversi prasepji, u Bethlehem f'Għajnsilem.

Is-Sibt 21, ġie organizzat il-Christmas Dinner Dance Buffet fis-Sancrest Hotel.

Il-Ħadd 22, Sar il-Festin tal-Milied għat-Tfal fil-Każin.

NOVEMBRU 2019

Is-Sibt 2 , Music Night Dinner fil-Każin.

Il-Ħadd 17, Saret Quddiesa fil-Kappella taċ-Ċimiterju B'Sufraġju għal-membri mejtin kollha tal-Għaqda.

Is-SIbt 30, Pasta Night fil-Każin.

OTTUBRU 2019

Il-Ġimgħa 11, Attendenza għall-Akkademja Mużiċo-Letterarja mil-Banda San Ġorġ Martri.

Is-Sibt 12 Attendenza għal funeral ta' George Schembri.

Il-Ġimgħa 18, Attendenza għal serata ta' Jum Ħal Qormi.

SETTEMBRU 2019

Is-Sibt 14, Ġiet organizzata Ġurnata għall-Sqallija.

Is-Sibt 28, Wine & Pizza Night fil-Każin.

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa milL-Kunsill Lokali

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali mill-Għaqda Każini tal-Banda.

AWWISSU 2019

Il-Ġimgħa 2, Il-Banda ħadet sehem fil-festa ta' San Duminku fil-Belt Valletta.

Is-Sibt 3, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin tal-Banda Vittorjozana San Lawrenz.

Il-Ħamis 15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

Is-Sibt 10, Il-Banda daqqet fil-Birgu fl-okkażjoni tal-festa ta' San Lawrenz.

Il-Ħadd 11, Il-Banda daqqet fil-Ħamrun fl-okkażjoni tal-festa ta' San Gejtanu.

Il-Ħamis15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

LULJU 2019

It-Tlieta 9, il-Banda ħadet sehem fil-Pellegrinaġġ bl-istatwa Titulari ta' San Sebastian, fl-okkażjoni tal-75 sena minn meta ħarġet għall-ewwel darba Proċessjonalment.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal Quddiesa fil-Knisja ta' Santa Venera Verġni u Martri . Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħamis 18, Attendenza għall-Programm mużikali organizzat mill-Banda Pinto fl-okkażjoni tal-festa ta' San Bastjan.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal-Quddiesa mill-Kumitat Festi Esterni Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

 

 

 

 

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .