l-Aħħar Aġġornament Sar fil-15 ta' Marzu 2021
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Issieħeb fl-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi,

 

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Biex tgħamel dan imla l-formola klikkja hawn.

Grazzi bil-quddiem

 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar ta' Marzu

   
Charles Pace
Alfred Attard
Salvu Azzipardi
Ludgarda Pace
Carmelo Farrugia
Anthony E Muscat
Carmel Cutajar
Isaac Ellul
Catriel Farrugia
Antuanet Fenech
Michael Cassar
Mro. Christopher Bonnici
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 TA' Marzu 2019 SAS-16 TA' MARZU 2020

 

JANNAR 2021

Il-Ġimgħa 8, Ġie ffirmat il-Kuntratt mal-Anġenzija Żgħażagħ.

Il-Ħamis 14, Attendenza għall-laqgħa virtwali ma l-Aġenzija Żghażagħ.

Il-Ħamis 21, Attendenza għall-laqgħa virtwali ma l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.

Is-Sibt 30, Ġiet organizzata Pizza Deliveries mil-Kummissjoni Banda

NOVEMBRU 2020

Is-Sibt 7, Attendenza għal Wirja tal-Arti ta' Charlo Spiteri Magri f' Joserosand Art Studio f'Ħal Qormi.

Is-Sibt 14, Attendenza għal Quddiesa mill-Għaqda Każini tal-Banda fil-Kon Katidral ta' San Ġwann, fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Cicilja.

Is-Sibt 14, Tislima lis-Sindku Renald Faqlzon quddiem il-Kazin, fil-ġurnata tal-Funiral tiegħu. Wara attendenza għal-Quddiesa prezente katavire fil-knisja kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri

SETTEMBRU 2020

Il-Ġimgħa 25, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali mill-Għaqda Każini tal-Banda

AWWISSU 2020

Is-Sibt 1, L-istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, ittieħdet għall-induratura.

It-Tnejn 24, Attendenza għal quddiesa prezente katavire ta' Luciano Apap.

LULJU 2020

Il-Ħadd 12, Attendenza għal Quddiesa fil-Każin tas-Soċ.Fil. Pinto Banda San Sebastjan.

L-Erbgħa 29, Attendenza għal Quddiesa prezente katavire ta' Anthony Agius.

UNJU 2020

It-Tnejn 22, Attendenza għall-laqgfqa mal-Arċipriet dwar il-Pellegrinaġġ bl-Istatwa Titulari ta' San Ġorġ Martri.

It-Tnejn 22, Stediena fuq Xejk TV.

It-Tlieta 23, Attendenza għal quddiesa fil-forti Sant Ermo.

Il-Ħamis 25, Stediena fuq TVAM Stazzjon Nazzjonali.

Il-Ġimgħa 26, Attivita fil-Każin.

Is-Sibt 27, Sar il-BBQ fil-Luzzu Lido l-Qawra mill-Ħbieb tal-Għaqda.

Il-Ħadd 28, Stediena fuq leħen il-Belt Ġorġjana.

Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet marċi brijużi fil-Każin.

Attachments area

MEJJU 2020

Il-Ġimgħa 22, Reġa nfetaħ il-Każin wara waqfa minħabba l-pandemija covid-19.

It-Tnejn 25, ġiet imtella l-Bandiera fl-okkażjoni ta' Jum Ħal Qormi.

APRIL 2020

It-Tnejn 20, Filmat bid-daqq tal-Innu Popolari Fjur ta' Martri vertwalment mal-Banda tagħna. B'dan il-Banda tagħna kienet l-ewwel Banda Ġorġjana li għamlet dan il-filmat bid-daqq vertwalment, fiż-żmien il-Pandemija Covid-19.

It-Tlieta 21, Saret laqgħa vertwalment mal-Għaqda Każini tal-Banda. L-Erbgħa 22, Filmat ieħor din id-darba bl-Innu tal-Banda vertwalment.

Il-Ħamis 23, Tpoġġa bukket fjuri quddiem l-Istatwa Titulari ta' San Ġorġ Martri, f'jum is-Solennita' tiegħu, u f'jum is-Soċjeta'

MARZU 2020

Il-Ħadd 1 , Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

L-Erbgħa 4, Coffee Morning organizzat mis-Sezzjoni Nisa Stillieri.

Is-Sibt 7, Lasagne & Music Night fil-Każin.

Ġew ikkanċellati l-attivitajiet kollha tal-Għaqda, u kull attivita oħra tal-massa, minħabba l-Covid-19.

FRAR 2020

L-Erbgħa 5, Attendenza għal-laqgħa organizzata mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar il-Ġimgħa l-Kbira.

Is-Sibt 8, Lasange & Music Night fil-Każin.

It-Tlieta 11, Stedina fil-Palazz ta' San Anton mill-E.T. Dr George Vella President ta' Malta, u lill dawk l-Ghaqdiet li prezentaw il-pubblikazzjoni taghhom dwar l-istorja tal-Ghaqda.

Il-Ġimgħa 28, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Każini tal-Banda.

JANNAR 2020

Il-Ġimgħa 3, Attendenza għall-Quddiesa prezente Katavire ta' Josephine Mifsud.

Il-Ġimgħa 3, Attendenza għar-riċeviment mill-Arċipriet tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 5, Il-Banda għamlet il-marċ tal-Epifanija organizzat mill-Parroċċa u l-Kunsill Lokali Qormi.

Il-Ġimgħa 10, Il-Banda għamlet il-kunċert Ad Novum Gaudium, taħt il-Patroċinju tar-Rispettabli Sindku Renald Falzon , fil-Knisja Kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri fl-okkazzjoni mit-twaqqif uffiċjali tal-Kolleġġjata Ġorġjana u l-ewwel Kanonċi.

Is-Sibt 11, Attendenza għar-riċeviment mill-Għaqda Każini tal-Banda.

L-Erbgħa 15 , Attendenza għall-laqgħa Ġenerali Straordinarja tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ħamis 16, Ġie ffirmat il-Kuntratt bejn il-Kunsill Lokali u t-tlett Baned Qormin.

L-Erbgħa 22, Attendenza waqt laqgħa li saret mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar is-sehem tal-Mara.

DIĊEMBRU 2019

Is-Sibt 7, Attendenza għall-għoti tad-Demm f'attivita organizzata mil-One Radio Programm tal-Festi.

Il-Ħadd 8, Attendenza għal ħatra uffiċċjali tal-Kolleġġjata Ġorġjana, u l-investitura tal-ewwel Kononċi.

Il-Ħamis 12, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin Laburista Qormi,

Il-Ħamis 12, Attendenza għal-Programm tal-Banda f'Misraħ il-Milied organizzat mil-Partit Nazzjonalista.

Il-Ġimgħa 13, Il-Banda ħadet sehem fit-Transulazzjoni fl-okkażjoni tal-Ħatra tal-Kolleġġjata, u wara għal-Quddiesa ta' radd il-ħajr.

Il-Ħadd 15, ġiet organizzata Ġurnata għal-Għawdex fejn żorna diversi prasepji, u Bethlehem f'Għajnsilem.

Is-Sibt 21, ġie organizzat il-Christmas Dinner Dance Buffet fis-Sancrest Hotel.

Il-Ħadd 22, Sar il-Festin tal-Milied għat-Tfal fil-Każin.

NOVEMBRU 2019

Is-Sibt 2 , Music Night Dinner fil-Każin.

Il-Ħadd 17, Saret Quddiesa fil-Kappella taċ-Ċimiterju B'Sufraġju għal-membri mejtin kollha tal-Għaqda.

Is-SIbt 30, Pasta Night fil-Każin.

OTTUBRU 2019

Il-Ġimgħa 11, Attendenza għall-Akkademja Mużiċo-Letterarja mil-Banda San Ġorġ Martri.

Is-Sibt 12 Attendenza għal funeral ta' George Schembri.

Il-Ġimgħa 18, Attendenza għal serata ta' Jum Ħal Qormi.

SETTEMBRU 2019

Is-Sibt 14, Ġiet organizzata Ġurnata għall-Sqallija.

Is-Sibt 28, Wine & Pizza Night fil-Każin.

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa milL-Kunsill Lokali

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali mill-Għaqda Każini tal-Banda.

AWWISSU 2019

Il-Ġimgħa 2, Il-Banda ħadet sehem fil-festa ta' San Duminku fil-Belt Valletta.

Is-Sibt 3, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin tal-Banda Vittorjozana San Lawrenz.

Il-Ħamis 15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

Is-Sibt 10, Il-Banda daqqet fil-Birgu fl-okkażjoni tal-festa ta' San Lawrenz.

Il-Ħadd 11, Il-Banda daqqet fil-Ħamrun fl-okkażjoni tal-festa ta' San Gejtanu.

Il-Ħamis15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

LULJU 2019

It-Tlieta 9, il-Banda ħadet sehem fil-Pellegrinaġġ bl-istatwa Titulari ta' San Sebastian, fl-okkażjoni tal-75 sena minn meta ħarġet għall-ewwel darba Proċessjonalment.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal Quddiesa fil-Knisja ta' Santa Venera Verġni u Martri . Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħamis 18, Attendenza għall-Programm mużikali organizzat mill-Banda Pinto fl-okkażjoni tal-festa ta' San Bastjan.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal-Quddiesa mill-Kumitat Festi Esterni Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

 

 

 

 

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .