l-Aħħar Aġġornament Sar fit-8 ta' Ġunju 2017
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar ta' Lulju

   
Engelbert Muscat
Rena Attard
George Portelli
Christian Debono
George Debono
Melita Portelli
Georgette Spiteri
Jonathan Caruana
Mario Camilleri
Charles Ellul
Saviour Porterlli
David Zammit
Joseph Sammut
Jonathan Vella
 
 
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 TA' APRIL 2016 SAT-30 TA' APRIL 2017

 

APRIL 2017

Is-Sibt 1, Saret il-laqgħa mal-Arċipriet dwar il-Festa Titulari, u l-Ġimgħa l-Kbira.

L-Erbgħa 5, Il-Banda għamlet il-Programm ta'; marċi Funebri “ Crucifixus” fil-Knisja tal-Vitorja f'Ħal Qormi, wara sar l-Inawgurazzjoni tal-Wirja tal-Passjoni fil-Każin mill-W.R. Arċipriet Dun Mario Mangion.

Il-Ħamis 6, Attemdenza għal-Ftuħ tal-wirja mill-Kumitatr Festi Esterni.

Il-Ħadd 9, Il-ħbieb tal-Għaqda organiżżaw Ġurnata Għawdex għall-Familja kollha.

It-Tlieta 11, Saret ikla fil-Każin għad-delettanti kollha tal-Festi tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Il-Ħamis 13, Il-ħbieb tas-Sezzjoni Soċi Nisa Attivi organizzaw privates għas-seba' Visti.

Il-Ġimgħa 14, Il-Banda ħadet sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Ħadd 16, Il-Banda ippartiċipat fil-Purċissjoni tal-Għid il-Kbir.

It-Tnejn 17, Attendenza għal-funiral tal-membru Sebastjana Spiteri Magri.

Il-Ġimgħa 21, Saret attivita għat-tfal bl-istattwa ta' San Ġorġ Martri u Drama.

Is-Sibt 22, Saret ikla fil-Każin mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri fil-Każin.

Il-Ħadd 23, Attendenza għal Quddiesa t'Ratt il-ħajr lil Alla għas-60 sena ta' Saċerdozju ta' Dun Karm Grech.

It- Tnejn 24, Sar il-Marċ mat toroq fl-okkażjoni tal-Jum Liturġiku ta' San Ġorġ Martri u d-29 Anniversarju tal-Għaqda.

Il-Ħadd 30, Il-Banda daqqet fil-Final tal-Festival Internazzjonali tan-Nar fil-Port il-Kbir.

Marzu 2017

Is-Sibt 11, Il-ħbieb tal-Għaqda organiżżaw Ftira Country Night fil-Każin.

Il-Ħadd 12, Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

Il-Ħadd 12, Sar il-Lauchimg tas-CD il-ġdida tal-marċi Funebri.

Il-Ħadd 12, Attendenza għal Youths in Concert mill-Banda Pinto. tal-Passjoni fil-Każin tas-Soċjeta Filarmonika Pinto.

Is-Sibt 25, Ikla fil-Każin organizzata mis-sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Frar 2017

Is-Sibt 4, Il-Banda għamlet ir-recording tal-Marċi Funebri.

Is-Sibt 4, Attendenza għal serata tiatrali mill-Kumpanija Tiatrali Anici.

Il-Ħadd 5, Attendenza għal inawgurazzjoni tat-Triq San Pietru mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi.

Is-Sibt 11, Il-ħbieb tal-Għaqda organiżżaw Country Dinner fil-Każin.

Is-Sibt 11, Il-ħbieb tal-Għaqda organiżżaw Country Night Dinner fil-Każin.

It-Tnejn 13, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Straordinarja tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ġimgħa 24, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ġimgħa 24, Il-Banda ħadet sehem fil-Karnival f'Ħal Qormi organizzat mill-Kunsill Lokali.

JANNAR 2017

Il-Ġimgħa 6, Attendenza għar-reċiviment mill-Għaqda Każini tal-Banda.

Is-Sibt 7, Stedina fuq One Radio 101 dwar il-Kunċert Annwali.

Il-Ħadd 8, Attendenza għar-riċeviment mill-Għaqda tan-Nar 23 ta' April.

It-Ħadd 8, Il-Banda ħadet sehem fil-Pussess tal-Arċipriet il-ġdid Dun Mario Mangion

L-Erbgħa 11,Stedina fuq F Living Tv dwar il-Kunċert Annwali.

Is-Sibt 14, il-Banda għamlet il-Kunċert Annwali bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi

Is-Sibt 21, Attendenza għal Quddiesa organizzata mill-Għaqda Qawmin.

Il-Ġimgħa 27, Attendenza għal Funiral ta' Dun Pawl Genovese Saċerdot tal-Parroċċa.

Is-Sibt 28, Pizza Night fil-Każin organizzata mis-sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

DIĊEMBRU 2016

Il-Ħadd 11, ġiet organizzata ġurnata għal-Għawdex fejn żorna Bethlehem f'Għajnsilem.

It-Tlieta 13, Attendenza għall-Quddiesa Presente Cadavire ta' Carmelo Attard eks Segretarju tal-Għaqda.

It-Tlieta 13, Sar il-Christmas party għat-tfal fil-każin.

Is-Sibt 17, Il-ħbieb tal-Għaqda organiżżaw il-Christmas Dinner Dance fis-Soreda Hotel.

Is-Sibt 18, Attendenza għal-Kunċert tal-Milied mill-Banda tas-Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan.

Bejn iz-20 u 23, is -Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri organizzaw Santa Claus at Your Door Step.

L-Erbgħa 21, Il-Banda għamlet il-Kunċert tal-Milied “Nativitas” fil-Knisja tal-Vitorja.

Is-SIbt 31, Saret New Year's Eve Celebrations fil-Każin.

NOVEMBRU 2016

Is-Sibt 5, L-Għaqda organizzat it-Tieni Edizzjoni tal-Festa Ħarifa, bis-sehem ukoll tal-Banda.

Is-Sibt 19, Attendenza mill-Kumitat Amministrattiv għal quddiesa fil-Kon Katidral ta' San Gwann fl-okkażżjoni tal-Festa ta' Santa Ċeċilja organizzata mill-Għaqda Każini tal-Banda.

Is-Sibt 19, Saret ikla mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri fil-Każin.

Il-Ħadd 20, Saret Quddiesa fil-Kappella taċ-Ċimiterju B'Sufraġju għal-membri mejtin kollha tal-Għaqda.

OTTUBRU 2016

It-Tlieta 11, ġie ffirmat il-Kuntratt marbut mal-Festa Titulari ta' San Ġorġ Martri.

Il-Ħadd 16, Rappreżentanza tal-Għaqda attendew għall-inawgurazzjoni tal-monument f'ġieħ Indrin Brincat “il-Pupa”.

Il-Ħadd 16, Rappreżentanza tal-Għaqda attendew għall-Funiral ta' Claire Abejer.

Is-Sibt 22, Il-Ħbieb tal-Għaqda organiżżaw Ravjulata & Country Night fil-Każin.

It-Tnejn 31, Saret konferenza Stampa dwar il-Festa Ħarifa.

It-Tnejn 31, Sar Rużarju fil-Każin.

SETTEMBRU 2016

Il-Ħamis 8, Ġiet organizzata Ġurnata Għawdex għall-Familja kollha.

Is-Sibt 17, Ġiet organizzata Ġita' ta ġurnata fi Sqallija.

Is-Sibt 24, Ġiet organizzata Pizza Night mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Il-Ġimgħa 30, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali mill-Għaqda Każini tal-Banda.

AWWISSU 2016

Il-Ħamis 4, Attendenza fil-Kummissjoni Festa għal-laqgħa ta' wara l-Festa.

Il-Ġimgħa 5, Il-Banda daqqet fil-Festa ta' San Duminku fil-Belt Valletta.

Il-Ħadd 7, Il-Banda daqqet fil-Ħamrun fl-okkażjoni tal-festa ta' San Gejtanu.

L-Erbgħa 10, Il-Banda daqqet fil-Birgu fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Lawrenz.

It-Tnejn 15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

LULJU 2016

Il-Ħamis 14, Attendenza għall-Programm mużikali organizzat mill-Banda Pinto fl-okkażjoni tal-festa ta' San Sebastjan.

Il-Ġimgħa 15, Il-Banda daqqet fil-Festa ta' San Ġorġ Martri fil-Belt Victoria.

Il-Ġimgħa 22, Attendenza għall-Quddiesa Prezente Catavire tal-President Onorarju Chev Anthony Zammit.

Il-Ġimgħa 22, Il-Banda daqqet f' Ħal Qormi fl-okkażjoni tal-Prima Messa ta' Fr Andrew Schembri.

Il-Ħadd 24, il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-50 sena Saċerdot Patri Leonard M. Testa OFM Conv. f'San Pawl il-Baħar.

Il-Ħadd 31, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri

ĠUNJU 2016

Il-Ħadd 5, Rapreżentanza mill-Kumitat Amministrattiv attendiet għall-Kuncert Mużikali mis-Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan.

It-Tnejn 6 , Sar Gathering fil-Każin mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Is-Sibt 11, Sar ir-reċiviment ta' qabel il-Festa fil-Każin.

It-Tnejn 13, Rapreżentanza mill-Kumitat Amministrattiv attendiet fiċ-Ċentru Parrokkjali għall-stedina mill-Arċipriet tal-Parroċċa bi preparazjoni għall-Festa.

Il-Ġimgħa 17, Saret Majjalata B'risq Puttinu Cares Quddiem il-Kain.

Is-Sibt 18, Stedina fuq One Radio dwar il-Programm tal-Festa.

Il-Ħadd 19, Ħadna sehem fil-Purċissjoni li saret bir-relikwija tad-driegħ ta' San Ġorġ Martri.

It-Tlieta 21, Inġabet fil-Każin għall-qima r-relikwija ta' driegħ imqaddes ta' San Ġorġ Martri li nġabaet minn Ferrara.

It-Tlieta 21, Is-Sezzjoni żgћażagћ Stillieri attendew gћall-Quddiesa gћaż-żagћżagћ fil-Knisja Arċipretali ta' San Ġorġ Martri fl-okkażjoni tal-Festa.

It-Tlieta 21, Tpoġġew kuruni ta' fjuri quddiem l-istatwi ta' San Ġorġ u dik ta' San Sebastjan mill-Kummissjoni Festa.

It-Tlieta 21, Il-Banda għamlet marċ mat-toroq fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Ġorġ Martri.

L-Erbgħa 22, Il-Banda għamlet marċ u dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Ġorġ Rebbieħ.

Il-Ħamis 23, Żjara fil-każin mill-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Simon Busuttil.

Il-Ġimgħa 24, ll-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet il-marċ il-kbir.

Is-Sibt 25, il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq.

Il-Ħadd 26, il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet il-marċ ta' filgħodu.

MEJJU 2016

It-Tlieta 3, Saret l-laqgħa dwar is-sehem tal-Baned fil-Purċissjoni tar-Relikwa.

Il-Ġimgħa 6, Attendenza għas-serata tal-Għaqda tan-Nar 23 t'April fl-Okkażjoni tad-90 sena mill-ewwel kamra tan-Nar Ġorġjana.

Is-Sibt 14, Saret Pizza Night fil-Każin mis-sezzjoni Żgħżażgħ Stillieri.

Il-Ħadd 15, Attendenza għall-quddiesa b'sufraġju għall-Justin Saliba f'għeluq l-ewwqel sena mill-mewt tiegħu

Is-Sibt 21, Attendenza għall-laqgħa tal-Kummissjoni Festa.

Il-Ħadd 22, Żjara fil-Każin mil-Fratelli tal-Parroċċa dawk ta' San Ġużepp u San Mikiel.

Il-Ħadd 22, Attendenza għal stedina mil-E.T. Marie Louise Coleira Preca President ta' Malta fil-Palazz ta' San Anton.

It-Tlieta 24, Sar Rużarju mal-Grupp Madonna taċ-Ċintura fil-Każin.

L-Erbgħa 25, il-Banda ingħaqdet f' “Massed Band” maż-żewġ Baned l-oħra Qriema għal Marċ ta' Jum Ħal Qormi organizzat mill-Kunsill Lokali Qormi, fejn wara organizza s-serata, li fija l-familja ta' Justin Saliba eks mużiċist tagħna, ingħta rikonixximent Għarfien il-Ħila f'għeluq l-ewwel sena mill-mewt tiegħu.

Is-Sibt 28, Attendenza għall-Musical Gorgius imtella' mill-Għaqda Qawmien.

Il-Ħadd 29, Il-Banda ħadet sehem fil-Festa ta' Corpus Christi.

APRIL 2016

Il-Ħadd 17, Attendenza għall-ftuħ tal-Wirja Xbihatek fi djarna imtlla' mis-Sezzjoni żgħażagħ tal-Kumitat Feti Esterni.

Il-Ġimgħa 22, Saret Pasta Night mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri fil-Każin.

Is-Sibt 23, Rapreżentamza għall-Programm mużikali mill-Banda San Ġorġ Martri.

Il-Ħadd 24, Il-Banda ipparteċipat fil-Pellegrinaġġ bll-Istatwa Titulari ta' San Ġorġ Martri fl-okkażjoni tal-275 sena mill-miġja tal-istatwa titular fost il-Qormin.

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .