l-Aħħar Aġġornament Sar fl-10 t' April 2022
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Festa tal-Madonna ta ċ - Ċ intura

Il-Festa tal-Madonna taċ-Ċintura ser tiġi ċċlebrata nhar il-Ħadd 18 ta' Settembru 2022. Din il-Festa bħall Festi l-oħra sekondarji li jiġu ċċelebrati fil-Parroċċa ta' San Ġorġ Martri hija organiżżata mill-Fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura u l-Purċssjoni toħroġ wara l-quddiesa tal-5.00pm mill-Knisja Arċipretali u Matriċi ta' San Ġorġ Martri. Jingħad li l-istatwa oriġinarjament inħadmet għall-Parroċċa ta' Santa Katerina taż-Żurrieq, pero' għal xi raġnijiet mhux magħrufa din inbijgħet lill-Frattellanza taċ-Ċintura tal-Parroċċa ta' San Ġorġ Martri. Dan jingħad li sar qabel l-1862. Maż-żmien din l-istatwa sarulha xi modifikazzjonijiet minn Ġużeppi Cilia magħruf bħala Bellettu. Din l-istatwa sar restawr fuqha fis-sena 2011 biex b'hekk ingħatat dehra isbaħ, filwaqt li l-Pedistal ġie indurat mill-ġdid.

 

 

 

Issieħeb fl-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi,

 

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Biex tgħamel dan imla l-formola klikkja hawn.

Grazzi bil-quddiem

 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar ta' Settembru

   
Victoria Cassar
Adrian Briffa
George Debono
Melita Porteli
Simon Debono
George Spiteri
Daniel Agius
Rita Saliba
Charles Calleja
Victor Ciangura
Victor Camilleri
Anthony Callus
Jonathan Gauci
Roseanne Bartolo Seychell
Francis Cassar
George Farrugia
Ramouna Farrugia
John Bugeja
Jurgen Cauchi
Raymond Saliba
Daren Vassallo
Owen Aquilina
Marius Debono
 
 
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 TA' ĠUNJU 2021 SAD-19 TA' MARZU 2022

 

MARZU 2022

Il-Ħadd 6, Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

L-Erbgħa 16, Laqgħa mal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.

Is-Sibt 19, Saru Master Classes għall-Allievi tal-Mużika fil-Każin.

Is-Sibt 19, Pizza Night fil-Każin mill-Kummissjoni Banda.

 

FRAR 2022

L-Erbgħa 2, Attendenza għall-laqgħa mal-Arċipriet dwar il-Kuntratt tal-Festa.

Is-Sibt 5, Ġiet organizzata Pizza Night fil-Każin mill-Kummissjoni Banda.

Is-Sibt 12, Attendenza għall-għoti taċ-ċertifikat mill-Kunsill Malti għall-arti u l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.

Il-Ħamis 17, Attendenza għall-għoti taċ-ċertifikat mill-Aġenzija Żgħażagħ.

Is-Sibt 19, Ġiet organizzata American Night fil-Każin mill-Kummissjoni Banda.

Il-Ġimgħa 25, Attendenza għal-Kunsill Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda.

 

JANNAR 2022

Ħamis 13, ġie iffirmat il-Kuntratt mal-Anġenzija Żgħażagħ

Il-Ħamis 19, Attendenza għall-laqgħa ma l-Aġenzija Żghażagħ.

 

DIĊEMBRU 2021

It-Tnejn 13, Kunċert tal-Milied Nativitas quddiem il-Każin mill-Banda.

Is-Sibt 18, Christmas Dinner Dance fil-Qawra Palace Hotel.

Il-Ħadd 19, Attendenza għal Kuncert mil-Banda San Ġorġ Martri.

It-Tnejn 20, u t-Tlieta 21, Tqassim tar-rigali bil-karrella mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

 

NOVEMBRU 2021

It-Tlieta 9, Attendenza għal laqgħa mal-Kunsill Lokali.

Is-Sibt 13, Pasta Night fil-Każin.

Is-Sibt 20, Attendenza għal Quddiesa mill-Għaqda Każini tal-Banda fil-Kon Katidral ta' San Ġwann, fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Cicilja.

Is-Sibt 26, Attendenza għall-għoti tad-Demm

 

OTTUBRU 2021

Is-Sibt 2, Attivita Pizza Deliveries.

L-Erbgħa 6, Attendenza għal laqgħa virtwali ma l-Aġenzija Żgħażagħ.

Il-Ġimgħa 8, Attendenza għall-Kunsill Ġenerali tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.

L-Erbgħa 27, Attendenza għal laqgħa dwar l-Iskema ta' fondi mil-Kunsill Malti għall-Arti u l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.

SETTEMBRU 2021

Il-Ħamis 16, Attendenza għal-Funiral ta' Ernest Camilleri ekx membru tal-Kumitat Amministrattiv.

 

AWWISSU 2021

 

LULJU 2021

 

UNJU 2021

It-Tnejn 7, Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

L-Erbgħa 9, Laqgħa virtwali mal-Aġenzija Żgħażagħ.

Il-Ħadd 19, Attendenza għal quddiesa fil-forti sant ermo.

It-Tnejn 21, Attendenza għall-Quddiesa tal-bidu mil-Festa Titulari ta' San Ġorġ Anici Megalomartri.

L-Erbgħa 23, Stediena fuq leħen il-Belt Ġorġjana.

Is-Sibt 26, Stediena fuq One Radio.

Is-Sibt 26, Sar il-BBQ fil-Canifor Hotel fil-Qawra mill-Ħbieb tal-Għaqda.

Il-Ħadd 27, Attendenza għall-Quddiesa Solenni' ta' Jum il-Festa. APRIL 2021

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .