l-Aħħar Aġġornament Sar fit-12 t' April 2020
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 ta’ Mejju 2020

Stqarrija Uffiċċjali mill-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici A.D. 1988


L-Amministrazzjoni tal-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici, tavża li minn nhar il-Ġimgħa 22 ta' Mejju 2020, il-Każin ser jerġa jkun miftuħ. Hemm numru ta' re goli marbuta mal-Bottegin li jridu jiġu osservati, u għalhekk nitolbu l-kooperazzjoni tal-membri.


Carmel Polidano
Segretarju Amministrattiv


 
 

 

 

Issieħeb fl-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi,

 

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Biex tgħamel dan imla l-formola klikkja hawn.

Grazzi bil-quddiem

 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar t' April

   
Lina Camilleri
Godwin Pace
Frans Saliba
Joseph Cauchi
Mario Grech
Raymond Debono
Alfred Mangion
Carmel Micallef
Joseph Borg
Kyle Matthew Galea
Redeemer Azzopardi
Keith Galea
Jurgen Attard Cefai
Rita Zerafa
George Vassallo
 
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 TA' Marzu 2019 SAS-16 TA' MARZU 2020

 

MARZU 2020

Il-Ħadd 1 , Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

L-Erbgħa 4, Coffee Morning organizzat mis-Sezzjoni Nisa Stillieri.

Is-Sibt 7, Lasagne & Music Night fil-Każin.

Ġew ikkanċellati l-attivitajiet kollha tal-Għaqda, u kull attivita oħra tal-massa, minħabba l-Covid-19.

FRAR 2020

L-Erbgħa 5, Attendenza għal-laqgħa organizzata mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar il-Ġimgħa l-Kbira.

Is-Sibt 8, Lasange & Music Night fil-Każin.

It-Tlieta 11, Stedina fil-Palazz ta' San Anton mill-E.T. Dr George Vella President ta' Malta, u lill dawk l-Ghaqdiet li prezentaw il-pubblikazzjoni taghhom dwar l-istorja tal-Ghaqda.

Il-Ġimgħa 28, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Każini tal-Banda.

JANNAR 2020

Il-Ġimgħa 3, Attendenza għall-Quddiesa prezente Katavire ta' Josephine Mifsud.

Il-Ġimgħa 3, Attendenza għar-riċeviment mill-Arċipriet tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 5, Il-Banda għamlet il-marċ tal-Epifanija organizzat mill-Parroċċa u l-Kunsill Lokali Qormi.

Il-Ġimgħa 10, Il-Banda għamlet il-kunċert Ad Novum Gaudium, taħt il-Patroċinju tar-Rispettabli Sindku Renald Falzon , fil-Knisja Kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri fl-okkazzjoni mit-twaqqif uffiċjali tal-Kolleġġjata Ġorġjana u l-ewwel Kanonċi.

Is-Sibt 11, Attendenza għar-riċeviment mill-Għaqda Każini tal-Banda.

L-Erbgħa 15 , Attendenza għall-laqgħa Ġenerali Straordinarja tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ħamis 16, Ġie ffirmat il-Kuntratt bejn il-Kunsill Lokali u t-tlett Baned Qormin.

L-Erbgħa 22, Attendenza waqt laqgħa li saret mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar is-sehem tal-Mara.

DIĊEMBRU 2019

Is-Sibt 7, Attendenza għall-għoti tad-Demm f'attivita organizzata mil-One Radio Programm tal-Festi.

Il-Ħadd 8, Attendenza għal ħatra uffiċċjali tal-Kolleġġjata Ġorġjana, u l-investitura tal-ewwel Kononċi.

Il-Ħamis 12, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin Laburista Qormi,

Il-Ħamis 12, Attendenza għal-Programm tal-Banda f'Misraħ il-Milied organizzat mil-Partit Nazzjonalista.

Il-Ġimgħa 13, Il-Banda ħadet sehem fit-Transulazzjoni fl-okkażjoni tal-Ħatra tal-Kolleġġjata, u wara għal-Quddiesa ta' radd il-ħajr.

Il-Ħadd 15, ġiet organizzata Ġurnata għal-Għawdex fejn żorna diversi prasepji, u Bethlehem f'Għajnsilem.

Is-Sibt 21, ġie organizzat il-Christmas Dinner Dance Buffet fis-Sancrest Hotel.

Il-Ħadd 22, Sar il-Festin tal-Milied għat-Tfal fil-Każin.

NOVEMBRU 2019

Is-Sibt 2 , Music Night Dinner fil-Każin.

Il-Ħadd 17, Saret Quddiesa fil-Kappella taċ-Ċimiterju B'Sufraġju għal-membri mejtin kollha tal-Għaqda.

Is-SIbt 30, Pasta Night fil-Każin.

OTTUBRU 2019

Il-Ġimgħa 11, Attendenza għall-Akkademja Mużiċo-Letterarja mil-Banda San Ġorġ Martri.

Is-Sibt 12 Attendenza għal funeral ta' George Schembri.

Il-Ġimgħa 18, Attendenza għal serata ta' Jum Ħal Qormi.

SETTEMBRU 2019

Is-Sibt 14, Ġiet organizzata Ġurnata għall-Sqallija.

Is-Sibt 28, Wine & Pizza Night fil-Każin.

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa milL-Kunsill Lokali

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali mill-Għaqda Każini tal-Banda.

AWWISSU 2019

Il-Ġimgħa 2, Il-Banda ħadet sehem fil-festa ta' San Duminku fil-Belt Valletta.

Is-Sibt 3, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin tal-Banda Vittorjozana San Lawrenz.

Il-Ħamis 15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

Is-Sibt 10, Il-Banda daqqet fil-Birgu fl-okkażjoni tal-festa ta' San Lawrenz.

Il-Ħadd 11, Il-Banda daqqet fil-Ħamrun fl-okkażjoni tal-festa ta' San Gejtanu.

Il-Ħamis15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

LULJU 2019

It-Tlieta 9, il-Banda ħadet sehem fil-Pellegrinaġġ bl-istatwa Titulari ta' San Sebastian, fl-okkażjoni tal-75 sena minn meta ħarġet għall-ewwel darba Proċessjonalment.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal Quddiesa fil-Knisja ta' Santa Venera Verġni u Martri . Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħamis 18, Attendenza għall-Programm mużikali organizzat mill-Banda Pinto fl-okkażjoni tal-festa ta' San Bastjan.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal-Quddiesa mill-Kumitat Festi Esterni Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

UNJU 2019

L-Erbgħa 5, Rapreżentanza għall-kunċert tal-Fondazzjoni tal-Banda tas-Soċjeta' Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan.

Il-Ġimgħa 7, Attendenza mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri għar-reċiviment mil-Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti.

Is-Sibt 15, Sar ir-reċiviment ta' qabel il-Festa fil-Każin.

It-Tnejn 17, Rapreżentanza mill-Kumitat Amministrattiv attendiet fiċ-Ċentru Parrokkjali għall-stedina mill-Arċipriet tal-Parroċċa bi preparazjoni għall-Festa.

IIl-Ħamis 20, Il-Banda ħadet sehem fil-Purċissjoni ta' Corpus Christi.

Is-Sibt 22, Sar il-BBQ fil-Luzzu Lido l-Qawra.

Is-Sibt 22, Sedina fuq One Radio dwar il-Programm tal-Festa.

Il-Ħadd 23, Sar Gathering u Celebrating 90 years of Cisk fil-Każin.

It-Tnejn 24, Attendenza għal Quddiesa tal-ħruġ min niċċa.

It-Tlieta 25, Is-Sezzjoni żgћażagћ Stillieri attendew gћall-Quddiesa gћaż-żagћżagћ fil-Knisja Arċipretali ta' San Ġorġ Martri fl-okkażjoni tal-Festa.

It-Tlieta 25, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Ġorġ Martri.

L-Erbgħa 26, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Ttitulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ u dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Ġorġ Rebbieħ u sorpriża mis-sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Il-Ġimgħa 28, ll-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi tellgħet programm Vokali u Strumentali quddiem il-Każin, u wara għamlet il-marċ il-kbir.

Is-Sibt 29, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq.

Is-Sibt 23, Attendenza għar-reċiviment mill-Kummitat Festi Esterni Parroċċa San Ġorġ Martri Qormi.

Il-Ħadd 30, Il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet il-marċ ta' filgħodu.

MEJJU 2019

Is-Sibt 14, Saret il-laqgħa mill-Kummissjoni Festa.

Il-Ġimgħa 17, Attendenza għal Funiral tal-Eks Sindku tal-Belt Pinto Alfred Mallia.

Is-Sibt 18, Saret American Night fil-Każin.

It-Tnejn 20, Saret laqgħa oħra mal-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San Sebastian.

Il-Ħamis 23, Saret il-Preżentazzjoni tal-Trofew lir-Rebbieħa tal-Kompetizzjoni tas-Snooker 2019.

APRIL 2019

L-Erbgħa 10, Sar il-Programm ta' Marċi Funebri, u mużika kibja “Crucifixus” fil-Knisja tal-Vitorja f'Ħal Qormi.

Il-Ħamis 11, Attendenza għal ftuħ tal-Wirja tal-Passjoni mil-Kumitat Festi Esterni.

Il-Ħadd 14, Il-ħbieb tal-Għaqda organiżżaw Ġurnata Għawdex għall-Familja kollha.

It-Tlieta 16, Saret ikla fil-Każin għad-dilettanti kollha tal-Festi tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Il-Ħamis u l-Ġimgħa 18 u 19, Wirja fix-Xelter tal-Għaqda mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Il-Ġimgħa 19, Il-Banda ħadet sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Ħadd 21, Il-Banda ħadet sehem fil-purċissjoni ta' Kristu Irxoxt.

It-Tlieta 23, Attendenza bil-Mużiċisti, Amministrazzjoni, u Sezzjonijiet, għall-Inawgurazzjoni tal-Maħżen il-ġdid tal-armar.

Is-Sibt 27, Sar il-Kunċert Annwali fejn ġiet imbierka l-Istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, kif ukoll ġiet inawgurata l-ewwel fażi tal-bradella għall-istess Statwa.

It-Tnejn 29, Il-Banda għamlet il-marċ brijuż u Dimostrazzjoni bl-Istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, fl-okkażjoni tal-Jum Liturġiku, u Jum is-Soċjeta'.

MARZU 2019

Il-Ħamis 7, Attendenza għal taħdieta fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara, fil-Każin tas-Soċ. Fil. Pinto. Banda San Sebastjan.

Il-Ħamis 7, Attendenza għall-laqgħa mal-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri.

Is-Sibt 9, Wine & Pizza Night fil-Każin.

It-Tnejn 11, Attendenza għall-laqgħa mal-Kappillan tal-Parroċċa ta' San Sebastian.

Is-Sibt 16, Attendenza għall-laqgħa mas-Supretendent tad-Distrett .

It-Tnejn 18, Attendenza għall-attivita ma l-E.T. Dr Marie Louise Coleiro Preca President ta' Malta. L-Erbgħa 20, Attendenza għall-laqgħa mas-Supretendent tad-Distrett.

Il-Ħadd 24, Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

It-Tnejn 25, u t-Tlieta 26, Saru jumejn Eżerċizzi tar-Randan fil-każin minn Fr. Joe Mifsud bil-kollaborazzjoni tal-Fratellanzi ta' San Ġużepp u San Mikiel

 

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .