l-Aħħar Aġġornament Sar fl-01 ta' Marzu 2020
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 ta’ Marzu 2020

Stqarrija Uffiċċjali mill-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici A.D. 1988


Fid-dawl tas-sitwazzjoni li qiegħda tinbidel minn ħin għall-ieħor, bħala mezz ta’ prekawzjoni immedjata, l-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici, tħabbar li ser tkun qiegħda tikkanċella l-attivitajiet kollha marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa, inkluż il-Programm ta' marci Funebri, u l-Ftuh uffiċjali tal-Wirja Sul Calvario li kienu ppjanati li jsiru l-Erbgħa l-1 t' April 2020.  

Barra minn hekk qegħdin inwaqfu wkoll temporanjament il-klassi tal- Kids Club , u kif ukoll il- lezzjonijiet tal-mużika sa kemm nerġgħu noħorġu avviż ieħor. Skond id-direttivi maħruġa mil-Gvern, temporanjament il-Każin, minn għada filgħaxija ser ikun magħluq. Dan sa kemm ikun maħruġ avviż ieħor.

Dan kollu qed isir, sabiex nassiguraw is-saħħa ta’ kull wieħed u waħda minna, kif ukoll ta' dawk kollha involuti.

Fejn tidħol il-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u dik tal-Għid il-Kbir, ser nistennew id-deċiżżjoni tal-Knisja f' Malta.


Carmel Polidano
Segretarju Amministrattiv


 
 

 

 

Issieħeb fl-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi,

 

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Biex tgħamel dan imla l-formola klikkja hawn.

Grazzi bil-quddiem

 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar ta' Marzu

   
Charles Pace
Alfred Attard
Salvu Azzopardi
Dr. Antoine Agius
Ludgarda Pace
Carmelo Farrugia
Anthony E Muscat
Carmel Cutajar
Louis Mula
Isaac Ellul
Catriel Farrugia
Antuanet Fenech
Michael Cassar
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 TA' FRAR 2019 SAD-29 TA' FRAR 2020

 

FRAR 2020

L-Erbgħa 5, Attendenza għal-laqgħa organizzata mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar il-Ġimgħa l-Kbira.

Is-Sibt 8, Lasange & Music Night fil-Każin.

It-Tlieta 11, Stedina fil-Palazz ta' San Anton mill-E.T. Dr George Vella President ta' Malta, u lill dawk l-Ghaqdiet li prezentaw il-pubblikazzjoni taghhom dwar l-istorja tal-Ghaqda.

Il-Ġimgħa 28, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Każini tal-Banda.

JANNAR 2020

Il-Ġimgħa 3, Attendenza għall-Quddiesa prezente Katavire ta' Josephine Mifsud.

Il-Ġimgħa 3, Attendenza għar-riċeviment mill-Arċipriet tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 5, Il-Banda għamlet il-marċ tal-Epifanija organizzat mill-Parroċċa u l-Kunsill Lokali Qormi.

Il-Ġimgħa 10, Il-Banda għamlet il-kunċert Ad Novum Gaudium, taħt il-Patroċinju tar-Rispettabli Sindku Renald Falzon , fil-Knisja Kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri fl-okkazzjoni mit-twaqqif uffiċjali tal-Kolleġġjata Ġorġjana u l-ewwel Kanonċi.

Is-Sibt 11, Attendenza għar-riċeviment mill-Għaqda Każini tal-Banda.

L-Erbgħa 15 , Attendenza għall-laqgħa Ġenerali Straordinarja tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ħamis 16, Ġie ffirmat il-Kuntratt bejn il-Kunsill Lokali u t-tlett Baned Qormin.

L-Erbgħa 22, Attendenza waqt laqgħa li saret mill-Għaqda Każini tal-Banda dwar is-sehem tal-Mara.

DIĊEMBRU 2019

Is-Sibt 7, Attendenza għall-għoti tad-Demm f'attivita organizzata mil-One Radio Programm tal-Festi.

Il-Ħadd 8, Attendenza għal ħatra uffiċċjali tal-Kolleġġjata Ġorġjana, u l-investitura tal-ewwel Kononċi.

Il-Ħamis 12, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin Laburista Qormi,

Il-Ħamis 12, Attendenza għal-Programm tal-Banda f'Misraħ il-Milied organizzat mil-Partit Nazzjonalista.

Il-Ġimgħa 13, Il-Banda ħadet sehem fit-Transulazzjoni fl-okkażjoni tal-Ħatra tal-Kolleġġjata, u wara għal-Quddiesa ta' radd il-ħajr.

Il-Ħadd 15, ġiet organizzata Ġurnata għal-Għawdex fejn żorna diversi prasepji, u Bethlehem f'Għajnsilem.

Is-Sibt 21, ġie organizzat il-Christmas Dinner Dance Buffet fis-Sancrest Hotel.

Il-Ħadd 22, Sar il-Festin tal-Milied għat-Tfal fil-Każin.

NOVEMBRU 2019

Is-Sibt 2 , Music Night Dinner fil-Każin.

Il-Ħadd 17, Saret Quddiesa fil-Kappella taċ-Ċimiterju B'Sufraġju għal-membri mejtin kollha tal-Għaqda.

Is-SIbt 30, Pasta Night fil-Każin.

OTTUBRU 2019

Il-Ġimgħa 11, Attendenza għall-Akkademja Mużiċo-Letterarja mil-Banda San Ġorġ Martri.

Is-Sibt 12 Attendenza għal funeral ta' George Schembri.

Il-Ġimgħa 18, Attendenza għal serata ta' Jum Ħal Qormi.

SETTEMBRU 2019

Is-Sibt 14, Ġiet organizzata Ġurnata għall-Sqallija.

Is-Sibt 28, Wine & Pizza Night fil-Każin.

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa milL-Kunsill Lokali

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali mill-Għaqda Każini tal-Banda.

AWWISSU 2019

Il-Ġimgħa 2, Il-Banda ħadet sehem fil-festa ta' San Duminku fil-Belt Valletta.

Is-Sibt 3, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin tal-Banda Vittorjozana San Lawrenz.

Il-Ħamis 15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

Is-Sibt 10, Il-Banda daqqet fil-Birgu fl-okkażjoni tal-festa ta' San Lawrenz.

Il-Ħadd 11, Il-Banda daqqet fil-Ħamrun fl-okkażjoni tal-festa ta' San Gejtanu.

Il-Ħamis15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

LULJU 2019

It-Tlieta 9, il-Banda ħadet sehem fil-Pellegrinaġġ bl-istatwa Titulari ta' San Sebastian, fl-okkażjoni tal-75 sena minn meta ħarġet għall-ewwel darba Proċessjonalment.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal Quddiesa fil-Knisja ta' Santa Venera Verġni u Martri . Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħamis 18, Attendenza għall-Programm mużikali organizzat mill-Banda Pinto fl-okkażjoni tal-festa ta' San Bastjan.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal-Quddiesa mill-Kumitat Festi Esterni Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

UNJU 2019

L-Erbgħa 5, Rapreżentanza għall-kunċert tal-Fondazzjoni tal-Banda tas-Soċjeta' Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan.

Il-Ġimgħa 7, Attendenza mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri għar-reċiviment mil-Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti.

Is-Sibt 15, Sar ir-reċiviment ta' qabel il-Festa fil-Każin.

It-Tnejn 17, Rapreżentanza mill-Kumitat Amministrattiv attendiet fiċ-Ċentru Parrokkjali għall-stedina mill-Arċipriet tal-Parroċċa bi preparazjoni għall-Festa.

IIl-Ħamis 20, Il-Banda ħadet sehem fil-Purċissjoni ta' Corpus Christi.

Is-Sibt 22, Sar il-BBQ fil-Luzzu Lido l-Qawra.

Is-Sibt 22, Sedina fuq One Radio dwar il-Programm tal-Festa.

Il-Ħadd 23, Sar Gathering u Celebrating 90 years of Cisk fil-Każin.

It-Tnejn 24, Attendenza għal Quddiesa tal-ħruġ min niċċa.

It-Tlieta 25, Is-Sezzjoni żgћażagћ Stillieri attendew gћall-Quddiesa gћaż-żagћżagћ fil-Knisja Arċipretali ta' San Ġorġ Martri fl-okkażjoni tal-Festa.

It-Tlieta 25, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Ġorġ Martri.

L-Erbgħa 26, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Ttitulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ u dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Ġorġ Rebbieħ u sorpriża mis-sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Il-Ġimgħa 28, ll-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi tellgħet programm Vokali u Strumentali quddiem il-Każin, u wara għamlet il-marċ il-kbir.

Is-Sibt 29, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq.

Is-Sibt 23, Attendenza għar-reċiviment mill-Kummitat Festi Esterni Parroċċa San Ġorġ Martri Qormi.

Il-Ħadd 30, Il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet il-marċ ta' filgħodu.

MEJJU 2019

Is-Sibt 14, Saret il-laqgħa mill-Kummissjoni Festa.

Il-Ġimgħa 17, Attendenza għal Funiral tal-Eks Sindku tal-Belt Pinto Alfred Mallia.

Is-Sibt 18, Saret American Night fil-Każin.

It-Tnejn 20, Saret laqgħa oħra mal-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San Sebastian.

Il-Ħamis 23, Saret il-Preżentazzjoni tal-Trofew lir-Rebbieħa tal-Kompetizzjoni tas-Snooker 2019.

APRIL 2019

L-Erbgħa 10, Sar il-Programm ta' Marċi Funebri, u mużika kibja “Crucifixus” fil-Knisja tal-Vitorja f'Ħal Qormi.

Il-Ħamis 11, Attendenza għal ftuħ tal-Wirja tal-Passjoni mil-Kumitat Festi Esterni.

Il-Ħadd 14, Il-ħbieb tal-Għaqda organiżżaw Ġurnata Għawdex għall-Familja kollha.

It-Tlieta 16, Saret ikla fil-Każin għad-dilettanti kollha tal-Festi tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Il-Ħamis u l-Ġimgħa 18 u 19, Wirja fix-Xelter tal-Għaqda mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Il-Ġimgħa 19, Il-Banda ħadet sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Ħadd 21, Il-Banda ħadet sehem fil-purċissjoni ta' Kristu Irxoxt.

It-Tlieta 23, Attendenza bil-Mużiċisti, Amministrazzjoni, u Sezzjonijiet, għall-Inawgurazzjoni tal-Maħżen il-ġdid tal-armar.

Is-Sibt 27, Sar il-Kunċert Annwali fejn ġiet imbierka l-Istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, kif ukoll ġiet inawgurata l-ewwel fażi tal-bradella għall-istess Statwa.

It-Tnejn 29, Il-Banda għamlet il-marċ brijuż u Dimostrazzjoni bl-Istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, fl-okkażjoni tal-Jum Liturġiku, u Jum is-Soċjeta'.

MARZU 2019

Il-Ħamis 7, Attendenza għal taħdieta fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara, fil-Każin tas-Soċ. Fil. Pinto. Banda San Sebastjan.

Il-Ħamis 7, Attendenza għall-laqgħa mal-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri.

Is-Sibt 9, Wine & Pizza Night fil-Każin.

It-Tnejn 11, Attendenza għall-laqgħa mal-Kappillan tal-Parroċċa ta' San Sebastian.

Is-Sibt 16, Attendenza għall-laqgħa mas-Supretendent tad-Distrett .

It-Tnejn 18, Attendenza għall-attivita ma l-E.T. Dr Marie Louise Coleiro Preca President ta' Malta. L-Erbgħa 20, Attendenza għall-laqgħa mas-Supretendent tad-Distrett.

Il-Ħadd 24, Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

It-Tnejn 25, u t-Tlieta 26, Saru jumejn Eżerċizzi tar-Randan fil-każin minn Fr. Joe Mifsud bil-kollaborazzjoni tal-Fratellanzi ta' San Ġużepp u San Mikiel

FRAR 2019

Il-Ġimgħa 8, Attendenza għal ftuħ tal-Wirja mil-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri dwar l-artist Qormi Carmelo Mallia.

Is-Sibt 9, Music Night Dinner fil-Każin.

It-Tlieta 13, Coffee Morning.

Il-Ħadd 24, Tnedija tad-Diska Kompatta l-ġdida tal-Marċi Funebri mill-Kummissjoni Banda.

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .