l-Aħħar Aġġornament Sar fis-16 ta' Settembru 2019
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Festa Tal-Madonna tar-Rużarju

Il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju fil-Parroċċa ta' San Ġorġ Martri ser tiġi ċċlebrata nhar il-Ħadd 6 t' Ottubru 2019. Din il-Festa tiġi organiżżata mill-konfreternita tal-Madonna tar-Rużarju. L-istatwa artistika tal-Madonna tar-Rużarju hija xogħol mill-isbaħ fil-kartapesta ta' Karlu Darmanin li ħadimha fis-sena 1860 u ħallasu għalih a l-Fratellanza tagħha stess, li ta' min jgħid li din hija t-tieni Fratellanza fil-Parroċċa. Fit- 23 ta' Jannar 1862, b'digriet tal-Isqof Daetano Pace Farno, ingħataw 40 jum ta' indulġenza lil kull min jgħid “Salve Regina” quddiem din l-Istatwa. Qabel din l-istatwa kienet teżisti oħra minquxa fl-injam li sfortunatament ma nafux x'sar minnha. Din l-istatwa kellha valur għall-Qriema għax barra li kienet l-ewwel vara proċessjonali f' al Qormi, kienet ukoll waħda minn tal-bidu f'Malta. Fil- 25 ta' Jannar 1964 ġet indurata u Manuel Debono ħallas l- ispejjeż. Fl-1982 ġe indurat ukoll il-Pedistal tal-Vara. Il-Purċssjoni toħroġ mill-Knisja Kolleġġjata, Arċimatriċi, u Arċipretali ta' San Ġorġ Martri f'Ħal Qormi wara l-quddiesa tal-5.00pm. Għal din il-Purċssjoni li għand a r-rotta l-kbira jattendu ħafna nies għall-qima.


 
 

 

 

Issieħeb fl-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi,

 

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Biex tgħamel dan imla l-formola klikkja hawn.

Grazzi bil-quddiem

 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar t' Ottubru

   
George Cutajar
Marlon Gauci
George Apap
Alfred Mallia
Raymond Gatt
Josef Grech
Saviour Mifsud
France Saliba
Michela Baldacchino
Rita Agius
Charles Debono
Matthias Scicluna
Alfred Falzon
Laurance Galea
Tony Mifsud
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 TA' OTTUBRU 2018 SAT-30 TA' SETTEMBRU 2019

 

SETTEMBRU 2019

Is-Sibt 14, Ġiet organizzata Ġurnata għall-Sqallija.

Is-Sibt 28, Wine & Pizza Night fil-Każin.

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa milL-Kunsill Lokali

It-Tnejn 30, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali mill-Għaqda Każini tal-Banda.

AWWISSU 2019

Il-Ġimgħa 2, Il-Banda ħadet sehem fil-festa ta' San Duminku fil-Belt Valletta.

Is-Sibt 3, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin tal-Banda Vittorjozana San Lawrenz.

Il-Ħamis 15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

Is-Sibt 10, Il-Banda daqqet fil-Birgu fl-okkażjoni tal-festa ta' San Lawrenz.

Il-Ħadd 11, Il-Banda daqqet fil-Ħamrun fl-okkażjoni tal-festa ta' San Gejtanu.

Il-Ħamis15, Il-Banda daqqet fil-Gudja fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija.

LULJU 2019

It-Tlieta 9, il-Banda ħadet sehem fil-Pellegrinaġġ bl-istatwa Titulari ta' San Sebastian, fl-okkażjoni tal-75 sena minn meta ħarġet għall-ewwel darba Proċessjonalment.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal Quddiesa fil-Knisja ta' Santa Venera Verġni u Martri . Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħamis 18, Attendenza għall-Programm mużikali organizzat mill-Banda Pinto fl-okkażjoni tal-festa ta' San Bastjan.

Il-Ħadd 21, Attendenza għal-Quddiesa mill-Kumitat Festi Esterni Santa Venera Verġni u Martri.

Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Venera Verġni u Martri.

UNJU 2019

L-Erbgħa 5, Rapreżentanza għall-kunċert tal-Fondazzjoni tal-Banda tas-Soċjeta' Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan.

Il-Ġimgħa 7, Attendenza mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri għar-reċiviment mil-Kummissjoni Żgħażagħ Werqisti.

Is-Sibt 15, Sar ir-reċiviment ta' qabel il-Festa fil-Każin.

It-Tnejn 17, Rapreżentanza mill-Kumitat Amministrattiv attendiet fiċ-Ċentru Parrokkjali għall-stedina mill-Arċipriet tal-Parroċċa bi preparazjoni għall-Festa.

IIl-Ħamis 20, Il-Banda ħadet sehem fil-Purċissjoni ta' Corpus Christi.

Is-Sibt 22, Sar il-BBQ fil-Luzzu Lido l-Qawra.

Is-Sibt 22, Sedina fuq One Radio dwar il-Programm tal-Festa.

Il-Ħadd 23, Sar Gathering u Celebrating 90 years of Cisk fil-Każin.

It-Tnejn 24, Attendenza għal Quddiesa tal-ħruġ min niċċa.

It-Tlieta 25, Is-Sezzjoni żgћażagћ Stillieri attendew gћall-Quddiesa gћaż-żagћżagћ fil-Knisja Arċipretali ta' San Ġorġ Martri fl-okkażjoni tal-Festa.

It-Tlieta 25, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Ġorġ Martri.

L-Erbgħa 26, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Ttitulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ u dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Ġorġ Rebbieħ u sorpriża mis-sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Il-Ġimgħa 28, ll-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi tellgħet programm Vokali u Strumentali quddiem il-Każin, u wara għamlet il-marċ il-kbir.

Is-Sibt 29, Il-Banda ħadet sehem fil-festa Titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet marċ mat-toroq.

Is-Sibt 23, Attendenza għar-reċiviment mill-Kummitat Festi Esterni Parroċċa San Ġorġ Martri Qormi.

Il-Ħadd 30, Il-Banda ħadet sehem fil-festa titulari ta' San Ġorġ Martri billi għamlet il-marċ ta' filgħodu.

MEJJU 2019

Is-Sibt 14, Saret il-laqgħa mill-Kummissjoni Festa.

Il-Ġimgħa 17, Attendenza għal Funiral tal-Eks Sindku tal-Belt Pinto Alfred Mallia.

Is-Sibt 18, Saret American Night fil-Każin.

It-Tnejn 20, Saret laqgħa oħra mal-Arċipriet tal-Parroċċa ta' San Sebastian.

Il-Ħamis 23, Saret il-Preżentazzjoni tal-Trofew lir-Rebbieħa tal-Kompetizzjoni tas-Snooker 2019.

APRIL 2019

L-Erbgħa 10, Sar il-Programm ta' Marċi Funebri, u mużika kibja “Crucifixus” fil-Knisja tal-Vitorja f'Ħal Qormi.

Il-Ħamis 11, Attendenza għal ftuħ tal-Wirja tal-Passjoni mil-Kumitat Festi Esterni.

Il-Ħadd 14, Il-ħbieb tal-Għaqda organiżżaw Ġurnata Għawdex għall-Familja kollha.

It-Tlieta 16, Saret ikla fil-Każin għad-dilettanti kollha tal-Festi tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Il-Ħamis u l-Ġimgħa 18 u 19, Wirja fix-Xelter tal-Għaqda mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Il-Ġimgħa 19, Il-Banda ħadet sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

Il-Ħadd 21, Il-Banda ħadet sehem fil-purċissjoni ta' Kristu Irxoxt.

It-Tlieta 23, Attendenza bil-Mużiċisti, Amministrazzjoni, u Sezzjonijiet, għall-Inawgurazzjoni tal-Maħżen il-ġdid tal-armar.

Is-Sibt 27, Sar il-Kunċert Annwali fejn ġiet imbierka l-Istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, kif ukoll ġiet inawgurata l-ewwel fażi tal-bradella għall-istess Statwa.

It-Tnejn 29, Il-Banda għamlet il-marċ brijuż u Dimostrazzjoni bl-Istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, fl-okkażjoni tal-Jum Liturġiku, u Jum is-Soċjeta'.

MARZU 2019

Il-Ħamis 7, Attendenza għal taħdieta fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara, fil-Każin tas-Soċ. Fil. Pinto. Banda San Sebastjan.

Il-Ħamis 7, Attendenza għall-laqgħa mal-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri.

Is-Sibt 9, Wine & Pizza Night fil-Każin.

It-Tnejn 11, Attendenza għall-laqgħa mal-Kappillan tal-Parroċċa ta' San Sebastian.

Is-Sibt 16, Attendenza għall-laqgħa mas-Supretendent tad-Distrett .

It-Tnejn 18, Attendenza għall-attivita ma l-E.T. Dr Marie Louise Coleiro Preca President ta' Malta. L-Erbgħa 20, Attendenza għall-laqgħa mas-Supretendent tad-Distrett.

Il-Ħadd 24, Saret is-Seduta Ġenerali Annwali tal-Għaqda.

It-Tnejn 25, u t-Tlieta 26, Saru jumejn Eżerċizzi tar-Randan fil-każin minn Fr. Joe Mifsud bil-kollaborazzjoni tal-Fratellanzi ta' San Ġużepp u San Mikiel

FRAR 2019

Il-Ġimgħa 8, Attendenza għal ftuħ tal-Wirja mil-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri dwar l-artist Qormi Carmelo Mallia.

Is-Sibt 9, Music Night Dinner fil-Każin.

It-Tlieta 13, Coffee Morning.

Il-Ħadd 24, Tnedija tad-Diska Kompatta l-ġdida tal-Marċi Funebri mill-Kummissjoni Banda.

JANNAR 2019

Il-Ħamis 3, Laqgħa mall-Kappillan tal-Parroċċa ta' San Sebastjan dwar is-sehem tal-Banda fl-okkażjoni tal-75 sena ta' meta l-Istatwa Titulari ta' San Sebastjan ħarġet għall-ewwel darba Proċessjonalment.

Il-Ġimgħa 4, Attendenza għar-riċeviment mill-Arċipriet tal-Parroċċa.

Is-Sibt 5, Attendenza għar-riċeviment mill-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ħadd 6, Attendenza għar-riċeviment mill-Għaqda tan-Nar 23 t' April.

L-Erbgħa 9, Attendenza għall-laqgħa tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ġimgħa 11, Attendenza għall-laqgħa oħra mal-Kappillan tal-Parroċċa ta' San Sebastjan.

Is-Sibt 12, Attendenza għall-laqgħa oħra tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Is-Sibt 12, Attendenza għal-Kunċert mill-Banda tas-Soċ. Fil. Pinto, Banda San Sebastjan.

Is-Sibt 19, Wine & Pizza Night fil-Każin organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri fi ħdan l-Għaqda.

Il-Ħadd 20, Attendenza għal Quddiesa tal-Festa Liturġika ta' San Sebastian, u wara riċeviment.

DIĊEMBRU 2018

Il-Ħamis 13, Sar il-“Christmas Kids Party” fil-Każin, u l-Christmas Market quddiem il-Każin.

Il-Ġimgħa 14, Attendenza għar-reċiviment fil-Każin Laburista Qormi,

Il-Ġimgħa 14, Attendenza għal ftuħ tal-presepju mekkanizzat fil-ġnien De La Cruz.

Is-Sibt 15, Attendenza għal Kunċert tal-Milied mil-Banda tas-Soċjeta' Fil. Pinto Banda San Sebastjan.

Il-Ħadd 16, ġiet organizzata Ġurnata għal-Għawdex fejn żorna diversi prasepji, u Bethlehem f'Għajnsilem.

Bejn it-18 u 21, is - Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri organizzaw Santa Claus at Your Door Step.

L-Erbgħa 19, Il-Banda għamlet il-Kunċert tal-Milied “Nativitas” fil-Knisja tal-Vitorja.

L-Erbgħa 19, Attendenza għar-rikonixximent mil-Valletta 18.

Is-Sibt 22, ġie organizzattal-Għaqda organiżżaw il-Christmas Dinner Dance Buffet fir-Rivera Hotel.

Il-Ħadd 23, Il-Banda għamlet ilmarċ tal-Milied bil-kolaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi.

L-Erbgħa 26, Attendenza għal Funiral ta' Emanuel Debono.

Is-Sibt 29, Laqgħa mal-Kumitat Festi Esterni.

NOVEMBRU 2018

Is-Sibt 3, Music Night Dinner fil-Każin.

Il-Ħadd 4, Attendenza għal-Programm Mużikali mil-Youth Band tas-Soċ. Fil. Pinto. Banda San Sebastjan.

Il-Ġimgħa 9, ġie organizzat Coffee Morning mis-sezzjoni Żghażagħ Stillieri.

Il-Ħadd 11, Il-President tal-Għaqda Dott Claudia Muscat, ġpoġġiet kuruna fuq il-Monument tal-Paċi f' Ħal Qormi.

Is-Sibt 17, Attendenza għal quddiesa fil-Kon Katidral ta' San Gwann, u l-marċ fl-okkażżjoni tal-Festa ta' Santa Ċeċilja organizzata mill-Għaqda Każini tal-Banda.

Il-Ħadd 18, Saret Quddiesa fil-Kappella taċ-Ċimiterju B'Sufraġju għal-membri mejtin kollha tal-Għaqda.

Il-Ġimgħa 30, Attendenza għall-laqgħa Funding Opportunities for your Band Clubs.

OTTUBRU 2018

Is-Sibt 6, Saret Pizza Night fil-Każin.

It-Tlieta 16 , Attendenza għal funiral ta' Lola Saliba Omm il-Membru Onorarju Frans Saliba.

Il-Ġimgħa 19 , Attendenza għal ftuħ tal-pjazza San Bastjan.

Is-Sibt 20, Mużiċisti tal-post, u Membri tal-Amministrattiv, Żgħażagħ u Nisa Attivi, lqagħajna l-Istedina tas-Soċ. Fil. Pinto Banda San Sebastjan, u ħadna sehem fl-attivita ta' Lejl F' Casal Fornaro.

Il-Ħamis 25, Attendenza mis-Sezzjoni Soċi Nisa Attivi f'attivita' organizzata mis- Soċ. Fil. Pinto Banda San Sebastjan dwar il-kanċer tas-Sider.

L-Erbgħa 31, Attivita' tas-sezzjoni Żgħażagħ Stilleri fil-Każin.

SETTEMBRU 2018

Is-Sibt 15, Ġiet organizzata Ġurnata għall-Sqallija.

L-Erbgħa 18, Attendenza għal-laqgħa mil-Kunsill Lokali

It-Tnejn 24, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali mill-Għaqda Każini tal-Banda, u reċiviment

Is-Sibt 22, Ikla fil-Każin.

Is-Sibt 29, Car Wash quddiem il-Każin.

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .