Tagħlim tal-Mużika

 

 

Akkademja tal-Mużika Mro Frankie Galea

Fi ħdan l-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici

TAGĦLIM TA' KWALITA'

L-għalliem tal-Prattika, u Tejorija l-Assistent Surmast Chev Vincent Bonnici, qiegħed iwwassal dan il-messaġġ permezz ta' din il-paġna fuq is-sit eletroniku uffiċjali tal-Għaqda.

Inselmilkom,

It-tagħlim tal-mużika aħna nieħduh bis-serjeta` u l-istudenti tagħna qegħdin biss f'din l-Akkademja sabiex jitgħallmu u jimxu ‘l quddiem. M'hemmx post għal min irid jaħli l-ħin ta' ħaddieħor li hu mitqlu deheb. Minn din l-Akkademja minbarra li fejn tidħol it-Teorija l-istudenti jibqgħu miexjin il-quddiem fil-Mużika u nressquhom għall eżamijiet, fil-Prattka ta' kull sena noħorġu l-Mużiċisti li jingħaqdu mal-Banda. Dawn il-Mużiċisti joħorġu jitħarrġu mal-Banda fil-marċ tal-Milied, però uffiċjalment ikunu Mużiċisti tal-Għaqda meta l-Banda tkun qiegħda tieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Fil-qasam Mużikali trid turi mpenn, u jien l-għalliem flimkien mal-Amministrattiv u l-Kummissjoni Banda hekk qiegħdin nagħmlu. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li kkwalifikajna fl-iskema mill-Aġenzija Żgħażagħ. Dan huwa ta' unur kbir għalina, kif ukoll ċertifikat ta' kwalita`. Għalina l-mużika hija prijorita` assoluta u minkejja li to ffrilek sfidi mhux faċli xorta waħda nibqgħu nippersistu. Il-Mużika toffrilek ukoll opportunitajiet li jafu jiswew ħafna fil-ħajja, iżda mhux hekk biss, il-Mużika tagħmel minnek bniedem b'moħħ miftuħ u nteliġenti. Nafu biżżejjed li llum l-istudenti Żgħażażgħ qiegħdin jiffaċċjaw problema ta' ħin sabiex ilaħħqu mal-istudji kollha li għandhom u għalhekk il-Mużika toffrilek sfida, għaliex ħafna jaqtgħu qalbhom u jgħidu din jonqosni, pero` dawk li jiddeċiedu li għandom jagħmlu sforz wara ma jiddispjaċihomx. Grazzi wkoll għall-Kummissjoni Banda li ma tħalli l-ebda opportunita' taħrabilha, pero` mhux dejjem jiddependi minnha. Aħna nkomplu ntejbu l-kwalita' għaliex il-mezzi dejjem jikbru u allura dan kollu jibbenifikaw minnu l-istudenti. Dan kollu l-Akkademja tal-Mużika tagħna tagħmlu mingħar ħlas u allura l-istudent għandu għażla ta' kwalita` li għaliha mhux ser iħallas xejn. L-ispejjeż kollha tassorbihom l-Għaqda li permezz tal-Akkademja tal-Mużika tagħha noħorġu l-aħjar Mużiċisti fejn wara jkunu jistgħu mhux biss jagħmlu karriera għalihom infushom, iżda wkoll ikunu ta' servizz leali lejn il-Banda tal-Għaqda li tkun għamlithom Mużiċisti. Għaldaqstant inkomplu nħeġġu aktar studenti sabiex jingħaqdu fl-Akkadenja tal-Mużika tagħna, billi jew juru l-interess tagħhom permezz ta' dan is-sit elettroniku tal-Għaqda, u tidħol fil-paġna u kkuntatjana, jew tfittxuna fil-“facebook” tal-Għaqda, jew billi tiġu sa l-Każin.Aħna nkunu hemm sabiex nilqgħukom. Il-lezzjonijiet jien inkun qiegħed ngħatihom kull nhar ta' Ħamis , mill-4.30pm il-quddiem. Meta l-istudent jasal għall-istrument nipprovdulu wieħed aħna wkoll. Inkomplu inħeġġukom sabiex ma taqtgħux qalbkom, u tinagħqdu fl-Akkademja tal-Mużika Mro Frankie Galea fi ħdan l-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici, u tkunu qegħdin tibbenifikaw ħafna. Narawkom.

 

 

   

 

 

Premjazzjoni ta' l-istudenti fl-akkademja tal-Mużika Mro Frankie Galea fi ħdan l-Għaqda is-Sibt 17 ta' Jannar 2015
 
Kunċert f'jum il-Premjazzjoni ta' l-istudentii fl-akkademja tal-Mużika Mro Frankie Galea fi ħdan l-Għaqda l-Ħadd 2 ta' Diċembru 2012
 

Kunċert f'jum il-Premjazzjoni ta' l-istudenti tal-iskola Mużikali tas-soċjeta' tagħna s-Sibt 10 ta' Diċembru 2011