Wirjiet
Wirja Ġimgħa Mqaddsa 2014
 
Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa fix-Xelter tas-Soċjeta' organizzata mis-SEzzjoni Zgħazagħ Stillieri
 
Programm ta' Marċi Funebri mill-Banda Anici ta' Ħal Qormi, taħt il-Patroċinju tal-W.R. Arċipriet il-Kananku Anton Cassar u Inawgurazzjoni tal-Wirja "Minn Ġerusalem Sal-Kalvarju" nhar l-Erbgħa 20 ta' Marzu 2013. Ringrazzjament lis-Ass. Surmast Vincent Bonnici, lil Mużiċisti, lil preżentatur Joe Chetcuti, Emanuel Potelli u lil dawk kollha li attendew. Grazzi tal-appoġġ tagħkom. Ħajr lil Noel Photo Studio għar-rittratti.
   
Wirja Ġimgħa Mqaddsa 2013
Wirja Ġimgħa Mqaddsa 2012
Wirja Ġimgħa Mqaddsa 2011
   
Żjarat fil-Każin mill-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni fil-jiem tal-Wirja

   
   
Wirja Ġimgħa Mqaddsa 2010

Il-Wirjiet fil-Każin issa ilhom sewwa fil-kalendarju ta' l-Għaqda. Iż-żmien tar-Randan iġib miegħu entużjażmu kbir f'din l-Għaqda u għalhekk kienet minn ta' quddiem sabiex bħala Għaqda tibda ttella' wirjiet marbuta mal-Gimgħa Mqaddsa. Sa mill-1994 fil-Każin bdew jittellgħu wirjiet ta' kull sena u hekk għadu jsir. Dawn il-wirjiet kienu varji ħafna, pero' l-aktar li tispikka hija l-wirja li turik il-belt ta' Gerusalem fil-Passjoni ta' Sidna Gesu' Kristu. Din hija wirja unika f'Malta u int tista' taraha biss meta fil-jiem minn ġimgħa qabel il-Ġimgħa l-Kbira tiġi u tara din il-Wirja mill-isbaħ li fiha aktar minn 500 personaġġ imqassam tull ix-xeni kollha li fiha, miċ-ċanfira fit-tempju u d-daħla ta' Ġerusalem (Ħadd il-Palm) sa t-tisliba u d-difna. Din il-Wirja hija xogħol is-Sur Alfred Mangion Membru Onorarju ta' l-Għaqda u kull sena tiġi inawgurata minn persuni distinti differenti. Il-wirjiet fil-Każin dejjem kienu ta' kalibru u ma nistagħx ma nsemmix ukoll il-wirja li kienet saret miż-Żgħażagħ Stillieri fi ħdan l-Għaqda f'għeluq l-20 anniversarju ta' l-Ghaqda fl-2008. Din kienet wirja bit-tema il-kult ta' San Gorg Martri fi djarna.