Servizzi tal-Banda Anici 2021
Ġurnata
Data
Post
Festa
Il-Ġimgħa
23/04/2021
Qormi
Jum San Ġorġ Martri
It-Tlieta
25/05/2021
Qormi
Jum Ħal QOrmi
Il-Ħamis
03/06/2021
Qormi
Corpus
It-Tlieta
22/06/2021
Qormi
San Ġorġ M.
L-Erbgħa
23/06/2021
Qormi
San Ġorġ M.
Il-Ġimgħa
25/06/2021
Qormi (Marċ u Programm)
San Ġorġ M.
Is-Sibt
26/06/2021
Qormi
San Ġorġ M.
Il-Ħadd
27/06/2021
Qormi (Filgħodu)
San Ġorġ M.
Il-Ħadd
25/07/2021
Santa Venera
Santa Venera
Il-Ġimgħa
30/07/2021
Valletta
San Duminku
Il-Ħadd
08/08/2021
Ħamrun
San Gejtanu
It-Tlieta
10/08/2021
Birgu
San Lawrenz
Il-Ħadd
15/08/2021
Gudja
Santa Marija