l-Aħħar Aġġornament Sar fl-10 ta' Mejju 2021
Int Vizitatur Nru:
 
 
 
 
 
 
 

 

Ser issir Diskussjoni dwar it-tagħlim tal-

Mużika fil-Każin nhar il-Ħadd 13 ta' Ġunju 2021

fl-10:30am għall-aktar dettallji ara l-poster billi

tiklikkja hawn

 

 
 

 

 

Issieħeb fl-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi,

 

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Biex tgħamel dan imla l-formola klikkja hawn.

Grazzi bil-quddiem

 

 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici ta' Ħal Qormi, issa qiegħda toffri opportunita' oħra lil dawk kollha nteressati fil-Mużika.

Minbarra li nofru t-tagħlim tal-Mużika mingħajr ħlas, bit-tagħlim isir fil-Każin, fejn anke nofru l-istrument, qegħdin noffru wkoll it-Teorija, fejn dawn il-lezzjonijiet isiru wkoll mingħajr ħlas.

Għall-aktar dettallji ara l-poster billi tikklikkja hawn

Kull minn hu nteressat għandu jċempel issa fuq 79702874 jew jirrikorri il-Każin.

Biex timla l-formola klikkja hawn. u fil-kummenti ikteb li tixtieq tibda t-tagħlim tal-mużika.

Wara nikkuntattjawk aħna.


Jekk trid li ulidek ikollhom l-aħjar tagħlim tal-Mużika titlifx dawn l-oppurtunitajiet.

Grazzi bil-quddiem


 

 

Souvenirs ġodda li tista tarahom billi tiklikja hawn.

 

 
****************************************************************************************
 

 

AĦBARIJIET

ok malta.comRemember .com.mt

 

 
 
 
****************************************************************************************
 

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tifraħ lil dawn il-membri tagħha f'egħluq sninhom

għax-Xahar ta' Mejju

   
Twanny Borg
Cecilia Agius
Bastjan Bartolo
Ivan Zammit
Carmelo Curmi
Geranzio Cuschieri
Carmelo Pace
Chev. John M. Spiteri
Gorgina Spiteri
Olivia-Anne Camilleri
Juliet Ellul
Giorgina Frendo
 

**********************************************************

 

DJARJU TAL-GĦAQDA

MILL-1 T'APRIL 2020 SAT-23 T' APRIL 2021

 

APRIL 2020

Il-Ġimgħa 2, Ġie firmat Att Notarili mas-Surmast Ray Sciberras.

Is-Sibt 17, Waslet l-Istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, lura minn għand mil-Bottega tal-Induratur.

Il-Ġimgħa 23, Attendenza għal Quddiesa Solenni' ta' Jum San Ġorġ Martri.

Il-Ġimgħa 23, l-Istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, ġiet armata fil-bieb tal-Każin.

MARZU 2021

Il-Ġimgħa 19, Food Delireies mis-Sezzjoni Żgħażagħ Stillieri.

Is-Sibt 27, Attendenza għal Funiral ta' Ramiro Mallia.

FRAR 2021

L-Erbgħa 17, Attendenza għall-Quddiesa Prezente Katavire ta' Alfred Baldacchino membru fi ħdan l-Għaqda.

It-Tnejn 22, Attendenza għal Quddiesa b'sufraġġju għar-Ruħ J.C.Azzopardiu.

Il-Ġimgħa 26, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Każini tal-Banda.

Is-Sibt 27, Ġiet organizzata Pizza Deliveries mill-Kummissjoni Banda.

JANNAR 2021

Il-Ġimgħa 8, Ġie ffirmat il-Kuntratt mal-Anġenzija Żgħażagħ.

Il-Ħamis 14, Attendenza għall-laqgħa virtwali ma l-Aġenzija Żghażagħ.

Il-Ħamis 21, Attendenza għall-laqgħa virtwali ma l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.

Is-Sibt 30, Ġiet organizzata Pizza Deliveries mil-Kummissjoni Banda

NOVEMBRU 2020

Is-Sibt 7, Attendenza għal Wirja tal-Arti ta' Charlo Spiteri Magri f' Joserosand Art Studio f'Ħal Qormi.

Is-Sibt 14, Attendenza għal Quddiesa mill-Għaqda Każini tal-Banda fil-Kon Katidral ta' San Ġwann, fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Cicilja.

Is-Sibt 14, Tislima lis-Sindku Renald Faqlzon quddiem il-Kazin, fil-ġurnata tal-Funiral tiegħu. Wara attendenza għal-Quddiesa prezente katavire fil-knisja kolleġġjata ta' San Ġorġ Martri

SETTEMBRU 2020

Il-Ġimgħa 25, Attendenza għal-laqgħa Ġenerali Annwali mill-Għaqda Każini tal-Banda

AWWISSU 2020

Is-Sibt 1, L-istatwa ta' San Ġorġ Martri jissielet mad-dragun propjeta' tal-Għaqda, ittieħdet għall-induratura.

It-Tnejn 24, Attendenza għal quddiesa prezente katavire ta' Luciano Apap.

LULJU 2020

Il-Ħadd 12, Attendenza għal Quddiesa fil-Każin tas-Soċ.Fil. Pinto Banda San Sebastjan.

L-Erbgħa 29, Attendenza għal Quddiesa prezente katavire ta' Anthony Agius.

UNJU 2020

It-Tnejn 22, Attendenza għall-laqgfqa mal-Arċipriet dwar il-Pellegrinaġġ bl-Istatwa Titulari ta' San Ġorġ Martri.

It-Tnejn 22, Stediena fuq Xejk TV.

It-Tlieta 23, Attendenza għal quddiesa fil-forti Sant Ermo.

Il-Ħamis 25, Stediena fuq TVAM Stazzjon Nazzjonali.

Il-Ġimgħa 26, Attivita fil-Każin.

Is-Sibt 27, Sar il-BBQ fil-Luzzu Lido l-Qawra mill-Ħbieb tal-Għaqda.

Il-Ħadd 28, Stediena fuq leħen il-Belt Ġorġjana.

Il-Ħadd 28, Il-Banda daqqet marċi brijużi fil-Każin.


MEJJU 2020

Il-Ġimgħa 22, Reġa nfetaħ il-Każin wara waqfa minħabba l-pandemija covid-19.

It-Tnejn 25, ġiet imtella l-Bandiera fl-okkażjoni ta' Jum Ħal Qormi.

APRIL 2020

It-Tnejn 20, Filmat bid-daqq tal-Innu Popolari Fjur ta' Martri vertwalment mal-Banda tagħna. B'dan il-Banda tagħna kienet l-ewwel Banda Ġorġjana li għamlet dan il-filmat bid-daqq vertwalment, fiż-żmien il-Pandemija Covid-19.

It-Tlieta 21, Saret laqgħa vertwalment mal-Għaqda Każini tal-Banda. L-Erbgħa 22, Filmat ieħor din id-darba bl-Innu tal-Banda vertwalment.

Il-Ħamis 23, Tpoġġa bukket fjuri quddiem l-Istatwa Titulari ta' San Ġorġ Martri, f'jum is-Solennita' tiegħu, u f'jum is-Soċjeta'

 

 

 

Kull Dritt Riservat © Banda Anici 2009

L-Għaqda Soċjo-Mużikali Anici tagħmel dak kollu possibbli sabiex tara li l-informazzjoni fuq din il-website hi preċiża, imma madanakollu ma tistax' terfa' responsabiltà għal dannu, telf jew ħsara, hu ta' liema natura hu, li jista' jkun kaġunat mill-użu tal-informazzjoni preżenti w aċċessibbli mill-istess website.

Barra minn hekk, l-Għaqda m' għandha l-ebda kontroll fuq il-kwalità tal-links esterni. 

Sadanittant, jekk issib xi ħaġa fuq din il-website li tħassbek, jekk jogħġbok ikkuntatjana .